Aktualności - M. Jaworzno

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

30.03.2007
0 0 0 0
M. Jaworzno

JTBS/DI/P/2/07


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.
43-600 Jaworzno ul. Mickiewicza 1
zaprasza do złożenia ofert:

1 Na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych:
a) operatu szacunkowego sporządzonego zgodnie z wytycznymi BGK do udzielenia kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego dla budowy sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (powtarzalnych) przy ulicy Chełmońskiego
b) operatu szacunkowego siedmiu nieruchomości gruntowych przy ul.Chełmońskiego w Jaworznie przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

2. Termin wykonania zamówienia:
- dla I zad. rozpoczęcie 01.05.2007r. zakończenie 31.05.2007 r.
- dla II zad.rozpoczęcie 20. 04.2007r. zakończenie 30.04.2007 r.

3. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień realizacji zamówienia jest:
mgr inż. Janusz Łach, Zofia Kubicz-Cybulska
w godz. 7.30. – 15.00,
tel. (032) 616 20 45, 751 90 92

4. Dokumentacja niezbędna do sporządzenia operatów do odbioru w siedzibie Spółki.

5. Oferty należy składać w siedzibie Jaworznickiego TBS spółka z o.o. w Jaworznie przy ulicy Mickiewicza 1 w terminie do dnia: 18.04.2007 r. do godz. 10.00.

Oferty zostaną otwarte przez Zamawiającego w dniu: 18.04.2007r. o godz.10.30.

Jaworzno, dnia 30.03.2007 r.


Autor: Zarząd JTBS
Źródło: www.jtbs.iap.pl